#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เป่งคอนสาร
2.เด็กหญิง ศศิประภา ตำหนิชาติ
3.เด็กหญิง ชัญญานุช เชื้อหอม
4.เด็กหญิง วันวิสา สีดาชาติ
5.เด็กหญิง จุฬลำภา นพเก้า
6.เด็กหญิง น้ำอิง บุญมาก
7.เด็กชาย นัฐนนท์ ตำหนิชาติ
8.เด็กชาย พิยดา ทันงาม
9.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ พูนประโคน
10.เด็กหญิง ฐิติมาภรณ์ ถุงจันทร์
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
3.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com